Memorator

Geometrie planăUnități de măsură pentru capacitate

Pentru a măsura volumul lichidelor se folosește litrul (\({ l}\)).

1 litru = 1dm3.

Submultiplii litrului sunt: mililitrul (ml), centilitrul (cl) și decilitrul (dl).

Multiplii litrului sunt: decalitrul (dal), hectolitrul (hl) și kilolitrul (kl).

Când transformăm din unități mici în unități mari, împărțim (la 10, 100, 1000, 10000, 100000 sau 1000000).


Litrul are submultipli și multipli


Când transformăm din unități mari în unități mici, înmulțim (cu 10, 100, 1000, 10000, 100000 sau 1000000).


Litrul are submultipli și multipli


1 l = 10 dl = 100 cl = 1000 ml

1 ml = 0,1 cl = 0,01 dl = 0,001 l

1 l = 0,1 dal = 0,01 hl = 0,001 kl

1 dal = 10 l

1 hl = 10 dal = 100 l

1 kl = 10 hl = 100 dal = 1000 l