Memorator

Geometrie planăUnități de măsură pentru timp

Pentru măsurarea trecerii timpului se folosesc ca unități de masură secunda (notată s sau sec), minutul (notat min), ora (notată h), ziua, săptămâna, luna, anul.

 • 1 minut = 60 de secunde;
 • 1 oră = 60 de minute = 3600 de secunde;
 • 1 zi = 24 de ore = 1440 de minute = 86400 de secunde;
 • 1 săptămână = 7 zile;
 • 1 lună = 4 săptămâni;
 • 1 lună = 28, 29, 30 sau 31 de zile;
  • Ianuarie, Martie, Mai, Iulie, August, Octombrie, Decembrie au câte 31 de zile;
  • Aprilie, Iunie, Septembrie, Noiembrie au câte 30 de zile;
  • Februarie are 28 de zile; o dată la 4 ani (în anii bisecți), are 29 de zile (anul 2024 va fi an bisect).
 • 1 an = 12 luni;
 • 1 an are 365 de zile; în anii bisecți, 1 an are 366 de zile.

Perioadele mai lungi de timp se măsoară în decenii, secole (veacuri), milenii.

 • 1 deceniu = 10 ani;
 • 1 secol (veac) = 100 de ani = 10 decenii;
 • 1 mileniu = 10 secole = 100 decenii = 1000 de ani.
Axa timpuluiMilenii, secole, decenii - după Hristos

Arată mileniile

Arată secolele

Arată deceniile


Noi suntem în deceniul al treilea al secolului XXI, mileniul 3. În anul 2031 va începe deceniul al patrulea al secolului XXI; în anul 2101 va începe secolul XXII.


Exemple

 • Leonardo da Vinci s-a născut în 1452 - în deceniul al șaselea al secolului XV, mileniul 2;
 • Ludwig van Beethoven s-a născut în 1770 - în deceniul al optulea al secolului XVIII, mileniul 2;
 • Împăratul Traian s-a născut în anul 53 - în deceniul al șaselea al secolului I, mileniul 1;
 • Aristotel s-a născut în anul 384 î. Hr. - în deceniul al nouălea al secolului IV, mileniul 1 înainte de Hristos;
 • România a aderat la NATO în 2004 - în primul deceniu al secolului XXI, mileniul 3;
 • România a aderat la Uniunea Europeană în 2007 - în primul deceniu al secolului XXI, mileniul 3.