Memorator

Geometrie planăMediatoarea unui segment


Mediatoarea unui segment este dreapta care trece prin mijlocul unui segment și este perpendiculară pe acesta.

Mediatoarea unui segment este dreapta care trece prin mijlocul unui segment și este perpendiculară pe segment.

  • Orice punct de pe mediatoarea unui segment este egal depărtat de capetele segmentului (mediatoarea unui segment este locul geometric al punctelor din plan egal depărtate de capetele segmentului).

  • Dacă un punct este egal depărtat de capetele unui segment, atunci el se află pe mediatoarea segmentului.

  • Mediatoarea unui segment este dreapta care trece prin mijlocul unui segment și este perpendiculară pe segment.