Memorator

Geometrie planăSimetricul unui punct \({A}\) față de un alt punct \({B}\) este un punct \({C}\) astfel încât \({B \in AC}\) și \({AB = BC}\). Punctul \({B}\) se numește centru de simetrie.


Simetricul unui punct față de un alt punctSimetricul unui punct față de o dreaptă

Punctul M este simetricul punctului N față de dreapta \({d}\) dacă dreapta \({d}\) este mediatoarea segmentului MN. Punctele M și N sunt simetrice față de dreapta \({d}\).

Simetricul unui punct față de o dreaptă

Simetricul unui segment față de o dreaptă

Segmentul A'B' este simetricul segmentului AB față de dreapta \({d}\), unde A' este simetricul lui A față de dreapta \({d}\), iar B' este simetricul lui B față de dreapta \({d}\). Segmentele A'B' și AB au aceeași lungime.

Simetricul unui segment față de o dreaptă


Simetricul unui unghi față de o dreaptă

Unghiul A'B'C' este simetricul unghiului ABC față de dreapta \({d}\), unde A' este simetricul lui A față de dreapta \({d}\), B' este simetricul lui B față de dreapta \({d}\) și C' este simetricul lui C față de dreapta \({d}\) . Unghiurile A'B'C' și ABC au aceeași măsură (sunt congruente, adică egale).

Simetricul unui unghi față de o dreaptă

Axe de simetrie

O figură geometrică are o axă de simetrie dacă există o dreaptă care o împarte în două părți astfel încât, îndoind figura geometrică după această dreaptă, cele două părți coincid (se suprapun perfect una pe cealaltă). Dreapta respectivă este axa de simetrie a figurii geometrice.

Axe de simetrie