Memorator

Geometrie planăMăsura unui unghi

Măsurarea unghiului înseamnă măsurarea „deschiderii” dintre laturile sale. Această „deschidere” se măsoară în grade sexazecimale sau, pe scurt, grade. Gradul se notează cu simbolul „o”.

Ce este gradul? Împărțim un cerc în 360 de părți egale; o astfel de parte corespunde unui grad. Semicercul are 180 de astfel de grade.

Un grad se poate împărți în părți și mai mici - minute. Un grad are 60 de minute.

1o = 60'

Un minut se poate împărți în părți și mai mici - secunde. Un minut are 60 de secunde.

1' = 60''

1o = 60' = 360''

Cum măsurăm unghiul cu raportorul (am modificat raportor desenat de Clker-Free-Vector-Images de la Pixabay):

  • așezăm raportorul astfel încât centrul acestuia să fie în vârful unghiului, una din laturi să fie în dreptul diviziunii 0o (sau 180o), iar cealaltă latură să fie în interiorul raportorului;
  • citim pe raportor numărul de grade care se află în dreptul laturii din interiorul raportorului. Aceasta este măsura unghiului.
Măsura unui unghi