Memorator

Geometrie planăUnghiurile suplementare sunt două unghiuri care au suma măsurilor egală cu 180°.

Unghiurile suplementare sunt două unghiuri care au suma măsurilor egală cu 180 de grade.


 • fiecare dintre cele două unghiuri este suplementul celuilalt;
  • unghiurile ABC și DEF sunt suplementare;
  • \({\sphericalangle ABC + \sphericalangle DEF = 180^{\circ}}\)
  • unghiul ABC este suplementul unghiului DEF;
  • unghiul DEF este suplementul unghiului ABC.

 • unghiurile care au același suplement sunt congruente (egale);
 • dacă două unghiuri sunt congruente, atunci și suplementele lor sunt congruente.

Unghiurile complementare sunt două unghiuri care au suma măsurilor egală cu 90°.

Unghiurile suplementare sunt două unghiuri care au suma măsurilor egală cu 180 de grade.


 • fiecare dintre cele două unghiuri este complementul celuilalt;
  • unghiurile ABC și DEF sunt complementare;
  • \({\sphericalangle ABC + \sphericalangle DEF = 90^{\circ}}\)
  • unghiul ABC este complementul unghiului DEF;
  • unghiul DEF este complementul unghiului ABC.

 • unghiurile care au același complement sunt congruente (egale);
 • dacă două unghiuri ascuțite sunt congruente, atunci și complementele lor sunt congruente.

Unghiurile adiacente sunt două unghiuri care au vârful comun, o latură comună și interioarele nu se suprapun (interioarele sunt disjuncte).

 • celelalte două laturi sunt de o parte și de alta a laturii comune.
Unghiuri adiacente.