Memorator

Geometrie planăTeorema lui Pitagora

Într-un triunghi dreptunghic, pătratul lungimii ipotenuzei este egal cu suma pătratelor lungimilor catetelor.


Teorema lui Pitagora


Ipoteză:

\({\triangle ABC}\), \({\sphericalangle A=90^{\circ}}\)

Concluzie:

\({BC^2 = AB^2+AC^2}\)


Reciproca teoremei lui Pitagora

Dacă într-un triunghi suma pătratelor lungimilor a două laturi este egală cu pătratul lungimii celei de-a treia laturi, atunci triunghiul este dreptunghic, iar cea de-a treia latură este ipotenuză (unghiul drept este în vârful care se opune laturii cu lungimea cea mai mare).


Ipoteză:

\({\triangle ABC}\)

\({BC^2 = AB^2+AC^2}\)

Concluzie:

\({\sphericalangle A=90^{\circ}}\)