Memorator

Geometrie planăPlanul

Planul poate fi imaginat ca suprafața unei mese, dar care se poate extinde în toate direcțiile. El este format dintr-o infinitate de puncte și drepte. Planul se notează folosind litere mici ale alfabetului grecesc: α (alfa), β (beta), γ (gama), δ (delta) etc.

Planele și dreptele nu pot fi desenat în întregime. Planul îl vom reprezenta de obicei printr-un paralelogram:

Planul poate fi imaginat ca suprafața unei mese, dar care se poate extinde în toate direcțiile.

Geometria care se desfășoară în plan se numește geometrie plană. Figurile geometrice din geometria plană au două dimensiuni: lungime și lățime.

Semiplanul

O dreaptă dintr-un plan îl împarte pe acesta în două semiplane. Semiplanul îl notăm cu ajutorul dreptei care îl mărginește și cu unul dintre punctele sale.

O dreaptă dintr-un plan îl împarte pe acesta în două semiplane.