Memorator

Geometrie planăTangenta la cerc


Dreapta care un singur punct comun cu un cerc se numește dreapta tangentă la cercul respectiv. Punctul comun al tangentei cu cercul se numește punct de tangență.

Tangenta este perpendiculară pe raza cercului în punctul de tangență.

  • reciproc: dreapta perpendiculară pe raza cercului într-un punct care aparține acestuia este tangentă la cerc.
Tangenta este perpendiculară pe raza cercului în punctul de tangență.

Printr-un punct al unui cerc trece o singură tangentă la cercul respectiv.

Dintr-un punct exterior cercului se pot duce doar două tangente la cerc.

Dintr-un punct exterior cercului se pot duce doar două tangente la cerc.

Proprietățile ciocului de cioară: Fie un cerc cu centrul O și A un punct exterior cercului. Fie B și B' două puncte de pe cerc, iar AB și AB' tangente la cerc duse din punctul A. Atunci:

  • \({ AB \equiv AB'}\);
  • AO este bisectoarea unghiului BAB';
  • AO este bisectoarea unghiului BOB';
  • AO este mediatoarea segmentului BB'.

Tangente la cerc. Proprietățile ciocului de cioară