Memorator

Geometrie planăFiguri congruente

Figurile geometrice care coincid atunci când le suprapunem se numesc figuri congruente.

Unghiuri congruente

Unghiurile care au măsurile egale se numesc unghiuri congruente. Putem să ne gândim că sunt unghiuri egale.

Scriem ABC MON și citim „unghiul ABC este congruent cu unghiul MON”.

Unghiuri congruente - au măsurile egale.

Dacă unghiurile nu sunt congruente, scriem ABC \({ \not\equiv}\) DEF și citim „unghiul ABC nu este congruent cu unghiul DEF”.

Unghiuri necongruente - au măsurile diferite.