Memorator

Geometrie planăPozițiile relative ale unui punct față de o dreaptă

  • un punct \({A}\) se poate afla pe dreapta \({d}\); spunem că punctul \({A}\) aparține dreaptei \({d}\); scriem \({A \in d}\)
  • Punctul A aparține dreptei d

  • dacă punctul \({A}\) nu se află pe dreapta \({d}\), spunem că \({A}\) nu aparține dreptei \({d}\) sau că \({A}\) este exterior dreaptei \({d}\); scriem \({A \notin d}\)
  • Punctul A nu aparține dreptei d

Important! Prin două puncte diferite trece o dreaptă și numai una.

Punctele coliniare sunt punctele care aparțin aceleiași drepte.

Puncte coliniare


Trei puncte A, O și B sunt coliniare dacă formează un unghi alungit (AOB = 180o).