Memorator

Geometrie planăLungimea cercului

Numărul \({\pi}\) reprezintă raportul dintre lungimea și diametrul cercului. Acest raport are aceeași valoare, indiferent de raza cercului. Numărul \({\pi}\) are valoarea aproximativă 3,1415926535…; este un număr irațional pentru că are o infinitate de zecimale. În mod obișnuit, în calcule se consideră valoarea \({\pi \approx }\) 3,14.

Lungimea cercului:

\({L = 2 \pi R}\), unde \({R}\) este raza cercului.

Aria cercului

\({A = \pi R^{2}}\), unde \({R}\) este raza cercului.