Memorator

Geometrie planăBisectoarea unui unghi

 • este semidreapta care pornește din vârful unghiului și îl împarte pe acesta în două părți egale (înjumătățește unghiul).

 • Bisectoarea unui unghi este semidreapta care pornește din vârful unghiului și îl împarte pe acesta în două părți egale.

 • formează cu laturile unghiului două unghiuri adiacente congruente (egale).

 • orice punct de pe bisectoarea unui unghi este egal depărtat de laturile unghiului

 • orice punct care se află la aceeași distanță de laturile unghiului se află pe bisectoarea acestuia

  • bisectoarea unui unghi este mulțimea tuturor punctelor egal depărtate de laturile unghiului și aflate în interiorul unghiului (este locul geometric al punctelor din același plan cu unghiul, egal depărtate de laturile unghiului)

  • Bisectoarea unui unghi este mulțimea tuturor punctelor egal depărtate de laturile unghiului și aflate în interiorul unghiului (este locul geometric al punctelor din același plan cu unghiul, egal depărtate de laturile unghiului).


Bisectoarea unui unghi este axa de simetrie a unghiului.


 • fie unghiul ABC și BD bisectoarea lui; fie E un punct oarecare de pe o latură a unghiului ABC; simetricul lui E față de BD este un punct E' de pe cealaltă latură a unghiului, astfel încât:

  • EE' și BD formează unghiuri drepte;

  • BE și BE' sunt egale;

  • EM și E'M sunt egale.

  • Bisectoarea este axa de simetrie a unghiului.


Cum desenăm bisectoarea unui unghi (folosind raportorul)


 • măsurăm unghiul cu ajutorul raportorului;

 • calculăm cât înseamnă jumătate din măsura unghiului;

 • marcăm punctul din dreptul jumătății măsurii;

 • unim vârful unghiului cu punctul marcat, obținând o semidreaptă cu originea în vârful unghiului. Acesta este bisectoarea unghiului.

 • Cum desenăm bisectoarea unui unghi folosind raportorul.