Memorator

Geometrie planăClasificări ale unghiurilor

După măsura lor:

 • unghi nul - are măsura de 0o (laturile se suprapun);
 • unghi nul - are măsura de 0 grade

 • unghi ascuțit - are măsura cuprinsă între 0o și 90o;
 • unghi ascuțit - are măsura cuprinsă între 0 și 90 de grade

 • unghi drept - are măsura egală cu 90o;
 • unghi drept - are măsura egală cu 90 de grade


  Dacă două drepte \({a}\) și \({b}\) formează un unghi drept, atunci spunem că ele sunt perpendiculare; scriem \({a \perp b}\).


 • unghi obtuz - are măsura cuprinsă între 90o și 180o;
 • unghi obtuz - are măsura cuprinsă între 90 și 180 de grade

 • unghi alungit - are măsura egală cu 180 (este unghiul format din două semidrepte opuse).
 • unghi alungit - are măsura cuprinsă egală cu 180 de grade


  Trei puncte A, O și B sunt coliniare dacă formează un unghi alungit (AOB = 180o).


După suma măsurilor lor:

 • unghiuri complementare - sunt două unghiuri a căror sumă este egală cu 90o. Dacă unghiurile AOC și BOC sunt complementare, atunci putem spune că AOC este complementul lui BOC (și invers, BOC este complementul lui AOC).
 • unghiuri complementare - sunt două unghiuri a căror sumă este egală cu 90 de grade

 • unghiuri suplementare - sunt două unghiuri a căror sumă este egală cu 180o. Dacă unghiurile AOC și BOC sunt suplementare, atunci putem spune că AOC este suplementul lui BOC (și invers, BOC este suplementul lui AOC).
 • unghiuri suplementare sunt două unghiuri a căror sumă este egală cu 180 de grade