Memorator

Geometrie planăTriunghiul isoscel este triunghiul care are două laturi congruente (egale).

 • cea de-a treia latură este baza triunghiului isoscel;
 • vârful opus bazei este vârful triunghiului isoscel;
 • unghiurile alăturate bazei sunt unghiurile de la baza triunghiului isoscel.

Triunghiul isoscel este triunghiul care are două laturi congruente (egale).

Proprietăți

 • Unghiurile de la bază, care sunt opuse laturilor congruente, sunt și ele congruente (egale).
 • Unghiurile de la baza triunghiului isoscel, care sunt opuse laturilor congruente,
sunt și ele congruente (egale).

 • Bisectoarea unghiului de la vârf este și înălțime, mediană și mediatoare.
 • Bisectoarea unghiului de la vârf este și înălțime, mediană și mediatoare.

 • Bisectoarele corespunzătoare unghiurilor egale sunt egale și se intersectează pe bisectoarea unghiului de la vârf.
 • Bisectoarele corespunzătoare unghiurilor egale sunt egale și se intersectează pe bisectoarea unghiului de la vârf.

 • Medianele corespunzătoare laturilor egale sunt egale și se intersectează pe mediana corespunzătoare bazei.
 • Medianele corespunzătoare laturilor egale sunt egale și se intersectează pe mediana corespunzătoare bazei.

 • Înălțimile corespunzătoare laturilor egale sunt egale și se intersectează pe înălțimea corespunzătoare bazei.
  Înălțimile corespunzătoare laturilor egale sunt egale și se intersectează pe înălțimea corespunzătoare bazei.

 • Triunghiul isoscel are o singură axă de simetrie, aceasta fiind mediana corespunzătoare bazei. În triunghiul isoscel, mediana corespunzătoare bazei este și înălțime (deci mediatoare), și bisectoare.
 • Triunghiul isoscel are o singură axă de simetrie, aceasta fiind mediana corespunzătoare bazei (în triunghiul isoscel, mediana corespunzătoare bazei este și înălțime, deci mediatoare).

Cum desenăm un triunghi isoscel

 • folosim faptul că vârful triunghiului isoscel este pe mediatoarea bazei acestuia;
 • desenăm un segment care va fi baza triunghiului isoscel;
 • stabilim mijlocul acestui segment;
 • prin mijlocul segmentului ducem perpendiculara pe acesta - mediatoarea segmentului;
 • alegem un punct pe mediatoarea segmentului; acest punct va fi vârful triunghiului isoscel;
 • unim punctul ales cu capetele segmentului desenat și obținem un triunghi isoscel.

Cum arătăm că un triunghi e isoscel

 • arătăm că are două laturi egale (congruente)
 • sau arătăm că are două unghiuri egale (congruente)
 • sau arătăm că o bisectoare este și înălțime sau mediană
 • sau arătăm că o înălțime este și bisectoare sau mediană
 • sau arătăm că o mediană este și înălțime sau bisectoare
 • sau arătăm că două înălțimi sunt egale
 • sau arătăm că două bisectoare sunt egale
 • sau arătăm că două mediane sunt egale.

Triunghiul isoscel ascuțitunghic

 • este triunghiul isoscel care are unghiul de la vârf mai mic decât 90o;
 • unghiurile de la bază sunt mai mari decât 45o.
 • Triunghiul isoscel ascuțitunghic


Triunghiul isoscel dreptunghic

 • este triunghiul isoscel care are unghiul de la vârf egal cu 90o;
 • catetele sunt congruente (egale);
 • ipotenuza este baza;
 • celelalte două unghiuri sunt de 45o.
 • Triunghiul isoscel dreptunghic


Triunghiul isoscel obtuzunghic

 • este triunghiul isoscel care are unghiul de la vârf mai mare decât 90o;
 • unghiurile de la bază sunt mai mici decât 45o.
 • Triunghiul isoscel obtuzunghic

Formule

Înălțimea în triunghiul isoscel - formula.

 • înălțimea corespunzătoare bazei triunghiului isoscel:
 • \({h= \sqrt {b^2-\frac{\displaystyle a^2}{\displaystyle 4}}}\)

 • perimetrul triunghiului isoscel:
 • \({P = 2a+b}\)

 • aria triunghiului isoscel:
 • \({A= \frac{\displaystyle a \cdot h}{\displaystyle 2}}\)

  \({A= \frac{\displaystyle a}{\displaystyle 2} \sqrt {b^2 - \frac{\displaystyle a^2}{\displaystyle 4}}}\)

  \({A= \frac{\displaystyle 1}{\displaystyle 2}\; b^2\; \text{sin} \; Α}\)