Memorator

Geometrie planăProiecții ortogonale

Proiecția unui punct pe o dreaptă

 • dintr-un punct putem duce o singură perpendiculară pe o dreaptă.
 • proiecția ortogonală a unui punct pe o dreaptă este piciorul perpendicularei din acel punct pe dreapta respectivă.
  • Fie \({A}\) un punct și \({d}\) o dreaptă. Din \({A}\) ducem perpendiculara pe dreapta \({d}\). Această perpendiculară întâlnește dreapta \({d}\) într-un punct pe care-l notăm cu \({A'}\).
  • Punctul \({A'}\) se numește piciorul perpendicularei duse din \({A}\) pe dreapta \({d}\).

  • Punctul \({A'}\) este proiecția punctului \({A}\) pe dreapta \({d}\).

  • Scriem \({pr_{\displaystyle d}A=A'}\) și citim „proiecția punctului \({A}\) pe dreapta \({d}\) este punctul \({A'}\) ”.

  • Dacă \({AA' \perp d}\) și \({A' \in d}\), atunci \({A'=pr_{\displaystyle d}A}\).

  Proiecția unui punct pe o dreaptă.

  Punctul \({A'}\) este proiecția punctului \({A}\) pe dreapta \({d}\).


  \({pr_{\displaystyle d}A = A'}\)

Proiecția unui segment pe o dreaptă este proiecția tuturor punctelor de pe segment pe acea dreaptă.

 • Cum determinăm proiecția unui segment pe o dreaptă: proiectăm capetele segmentului pe dreaptă. Segmentul determinat de aceste proiecții este segmentul căutat.
 • Fie \({AB}\) un segment și \({d}\) o dreaptă care nu include segmentul \({AB}\).
 • Fie \({A'}\) proiecția punctului \({A}\) pe dreapta \({d}\) și \({B'}\) proiecția punctului \({B}\) pe dreapta \({d}\).

 • \({pr_{\displaystyle d}A = A'}\) și \({pr_{\displaystyle d}B = B'}\)


  • dacă segmentul \({AB}\) este perpendicular pe dreapta \({d}\), atunci proiecția lui pe dreaptă este un punct (punctele \({A'}\) și \({B'}\) coincid).
  • Proiecția pe o dreaptă a unui segment perpendicular cu aceasta.

   Dacă \({AB \perp d}\) și \({AB \cap d= \{ A' \}}\), atunci punctul \({A'}\) este proiecția segmentului \({AB}\) pe dreapta \({d}\).

   \({pr_{\displaystyle d}AB = A'}\)


 • dacă segmentul \({AB}\) este paralel cu dreapta \({d}\), atunci proiecția lui pe dreaptă este segmentul \({A'B'}\) (și \({AB=A'B'}\)).
 • Proiecția pe o dreaptă a unui segment paralel cu aceasta.

  Dacă \({AB \parallel d}\), atunci segmentul \({A'B'}\) este proiecția segmentului \({AB}\) pe dreapta \({d}\).

  \({pr_{\displaystyle d}AB = A'B'}\)

  \({AB = A'B'}\)

 • dacă segmentul \({AB}\) este oblic față de dreapta \({d}\), atunci proiecția lui pe dreaptă este segmentul \({A'B'}\) (și \({A'B' < AB}\)).
 • Proiecția pe o dreaptă a unui segment oblic față de aceasta.

  Segmentul \({A'B'}\) este proiecția segmentului \({AB}\) pe dreapta \({d}\).

  \({pr_{\displaystyle d}AB = A'B'}\)

  \({A'B' < AB}\)

 • dacă \({A \in d}\), atunci proiecția segmentului \({AB}\) pe dreapta \({d}\) este segmentul \({AB'}\) (și \({AB' < AB}\)).
 • Proiecția unui segment pe o dreaptă.

  Dacă \({A \in d}\), atunci segmentul \({AB'}\) este proiecția segmentului \({AB}\) pe dreapta \({d}\).

  \({pr_{\displaystyle d}AB = AB'}\)

  \({AB' < AB}\)

Proiecția unei figuri geometrice pe o dreaptă este un segment ale cărui capete sunt proiecțiile extremităților figurii geometrice pe dreapta respectivă.

 • proiecția unui triunghi pe o dreaptă:

 • Proiecția unui triunghi pe o dreaptă.


 • proiecția unui pătrat pe o dreaptă (\({AD}\), \({BC}\) și \({d}\) sunt paralele):

 • Proiecția unui pătrat pe o dreaptă.


 • proiecția unui cerc pe o dreaptă (\({AB}\) este diametru paralel cu dreapta \({d}\)):

 • Proiecția unui cerc pe o dreaptă.


 • proiecția unui hexagon pe o dreaptă:

 • Proiecția unui hexagon pe o dreaptă.