Memorator

Geometrie planăUnități de măsură pentru volum

Volumul înseamnă spațiul pe care-l ocupă un corp.

Unitatea de măsură pentru volum este metrul cub (m3).

Metrul cub înseamnă volumul unui cub cu latura de 1 metru.

Submultiplii metrului cub sunt: milimetrul cub (mm3), centimetrul cub (cm3) și decimetrul cub (dm3).

Multiplii metrului cub sunt: decametrul cub (dam3), hectometrul cub (hm3) și kilometrul cub (km3).

Când transformăm din unități mici în unități mari, împărțim.


Metrul cub are submultipli și multipli


Când transformăm din unități mari în unități mici, înmulțim.


Metrul cub are submultipli și multipli


1 m3 = 1000 dm3 = 1000000 cm3 = 1000000000 mm3

1 mm3 = 0,001 cm3 = 0,000001 dm3 = 0,000000001 m3

1 m3 = 0,001 dam3 = 0,000001 hm3 = 0,000000001 km3

1 dam3 = 1000 m3

1 hm3 = 1000 dam3 = 1000000 m3

1 km3 = 1000000000 m3 = 1000000 dam3 = 1000 hm3

Volumul cubului cu latura \({ l}\) este egal cu \({ l^{3}}\).

Volumul paralelipipedului dreptunghic este egal cu \({l \cdot L \cdot h}\), unde \({ l}\) este lățimea, \({L}\) este lungimea, iar \({h}\) este înălțimea paralelipipedului dreptunghic.