Memorator

Geometrie planăCoarde și arce în cerc


Două cercuri sunt congruente dacă au razele egale.

În același cerc sau în cercuri congruente, la arce congruente corespund coarde congruente

Într-un cerc, sau în cercuri congruente, două arce sunt congruente dacă au aceeași măsură. Măsura unui arc de cerc este egală cu măsura unghiului la centru care îi corespunde.

\({\overset{\huge\frown}{AB} = \sphericalangle AOB}\)

\({\overset{\huge\frown}{CD} = \sphericalangle COD}\)

În același cerc sau în cercuri congruente, la coarde congruente corespund arce congruente.

Dacă \({AB=CD}\), atunci \({\overset{\huge\frown}{AB} = \overset{\huge\frown}{CD} }\).

În același cerc sau în cercuri congruente, la arce congruente corespund coarde congruente.

Dacă \({\overset{\huge\frown}{AB} = \overset{\huge\frown}{CD}}\), atunci \({AB=CD}\).

Dacă un diametru al unui cerc este perpendicular pe o coardă a sa, atunci acesta împarte coarda și arcele corespunzătoare în câte două părți congruente.

Dacă un diametru al unui cerc împarte o coardă sau unul dintre arcele determinate de aceasta în părți congruente, atunci acest diametru este perpendicular pe coardă.

Dacă un diametru al unui cerc împarte o coardă sau unul dintre arcele determinate de aceasta
în părți congruente, atunci acest diametru este perpendicular pe coardă.

Două coarde ale unui cerc sunt congruente dacă și numai dacă sunt egal depărtate de centrul cercului.

Două coarde ale unui cerc sunt congruente dacă și numai dacă sunt egal depărtate de centrul
cercului.

Două coarde ale aceluiași cerc, cuprinse între drepte paralele, sunt congruente.

Două coarde ale aceluiași cerc, cuprinse între drepte paralele, sunt congruente.