Memorator

Geometrie planăUnghiuri cu vârfurile în interiorul sau în exteriorul unui cerc


Măsura unui unghi care are vârful în interiorul unui cerc este egală cu semisuma arcelor cuprinse în laturile unghiului și prelungirile laturilor unghiului.

  • laturile lui sunt secante pentru cerc.
Măsura unui unghi care are vârful în interiorul unui cerc este egală cu semisuma arcelor cuprinse în laturile unghiului și prelungirile laturilor unghiului.

Un unghi care are vârful în exteriorul unui cerc, iar laturile sale sunt tangente sau secante cercului, se numește unghi cu vârful în exteriorul cercului.

  • cazul 1: laturile sunt secante;
  • cazul 2: o latură este secantă, cealaltă este tangentă;
  • cazul 3: laturile sunt tangente.

Măsura unui unghi cu vârful în exteriorul cercului este egală cu jumătate din valoarea absolută a diferenței măsurilor arcelor cuprinse între laturile sale.

Măsura unui unghi cu vârful în exteriorul cercului este egală cu jumătate din valoarea absolută a diferenței măsurilor arcelor cuprinse între laturile sale.