Memorator

Geometrie planăParalelogramul este patrulaterul convex care are laturile opuse paralele două câte două.

Paralelogramul este patrulaterul convex cu laturile opuse paralele două câte două.

Proprietăți

 • Laturile opuse sunt congruente (egale) și paralele două câte două.
 • Unghiurile opuse sunt congruente (egale) două câte două.
 • Unghiurile alăturate sunt suplementare (au suma egală cu 180o)
 • Paralelogramul - proprietăți.


 • Diagonalele se înjumătățesc.
 • Unghiurile formate de o diagonală cu laturile opuse sunt egale.
 • Paralelogramul - proprietăți.


 • Punctul de intersecție a diagonalelor este centrul de simetrie al paralelogramului (simetricul fiecărui punct al paralelogramului față de intersecția diagonalelor se află pe paralelogram).
Cum arătăm că un patrulater convex e paralelogram

 • Arătăm că două laturi opuse sunt paralele și congruente (egale).
 • Arătăm că laturile opuse sunt paralele două câte două.
 • Arătăm că laturile opuse sunt congruente (egale) două câte două.
 • Arătăm că unghiurile opuse sunt congruente (egale) două câte două.
 • Arătăm că unghiurile alăturate sunt suplementare două câte două.
 • Arătăm că diagonalele se înjumătățesc.
 • Arătăm că unghiurile formate de fiecare diagonală cu laturile opuse sunt egale.

Aria paralelogramului

Fie paralelogramul ABCD, cu AB paralelă cu CD și AD paralelă cu BC.

 • înălțimea paralelogramului corespunzătoare laturii AD (sau BC) este distanța dintre laturile paralele AD și BC;
 • Înălțimea paralelogramului


 • înălțimea paralelogramului corespunzătoare laturii AB (sau CD) este distanța dintre laturile paralele AB și CD;
 • Înălțimea paralelogramului


 • aria paralelogramului este egală cu produsul dintre lungimea unei laturi și înălțimea corespunzătoare:

 • Aria paralelogramului

  \({Aria = BC \cdot h_1}\)

  \({\textcolor{white}{Aria}=AD \cdot h_1}\)

  \({\textcolor{white}{Aria}=AB \cdot h_2}\)

  \({\textcolor{white}{Aria}=CD \cdot h_2}\)

 • alte formule pentru aria paralelogramului:
  • fie \({d_1}\) și \({d_2}\) diagonalele paralelogramului;
  • fie \({α}\) unghiul ascuțit dintre diagonalele paralelogramului;
  • fie \({β}\) unghiul ascuțit dintre laturile paralelogramului.

  • Aria paralelogramului


   \({Aria \; paralelogram= a \cdot b \cdot \text{sin} \; β }\)


   \({Aria \; paralelogram= \frac {\displaystyle d_1 \cdot d_2 \cdot \text{sin} \; α}{\displaystyle 2}}\)

Perimetrul paralelogramului

Fie paralelogramul ABCD, cu AB paralelă cu CD și AD paralelă cu BC.

 • perimetrul paralelogramului este egal cu suma lungimilor laturilor acestuia:

 • \({P_{ABCD}= AB + BC+CD+AD}\)

  \({\textcolor{white}{P_{ABCD}}=2AB + 2AD }\)

  \({\textcolor{white}{P_{ABCD}}=2(AB + AD) }\)