Memorator

Geometrie planăDistanța dintre două puncte

Distanța dintre două puncte A și B este lungimea segmentului AB.

Dacă două segmente \({AB}\) și \({CD}\) au lungimi egale, atunci ele sunt segmente congruente (dacă le suprapunem, ele coincid); scriem \({AB \equiv CD}\) (\({AB}\) este congruent cu \({CD}\)).

Dacă două segmente au lungimi egale, atunci ele sunt congruente

Mijlocul unui segment

Mijlocul unui segment este un punct care aparține segmentului și îl împarte în două segmente egale.

Mijlocul unui segment este un punct care aparține segmentului și îl împarte în două segmente egale.

\({M}\) este mijlocul segmentului \({AB}\), rezultă că \({AM \equiv MB}\) (\({AM}\) este congruent cu \({MB}\)).