Numerele naturale - reprezentarea pe axa numerelor
1. Ce este axa numerelor?

Axa numerelor este o linie dreaptă orizontală (culcată) pe care marcăm numărul 0 (zero) printr-o liniuță. Ea este infinită, adică o putem prelungi oricât, continuă la nesfârșit, în ambele sensuri. De aceea, noi desenăm doar o porțiune din ea.

Axa numerelor este o linie dreaptă pe care fixăm o origine (punct de reper), un sens care ne arată direcția în care cresc numerele și o unitate de măsură

Pe această axă vom reprezenta (desena) numerele naturale. Fiecărui număr îi corespunde un punct de pe axă. Dacă este nevoie, putem să dăm nume acestor puncte; de obicei se folosesc literele alfabetului. Vom vedea în exemplele care urmează. E important să păstrăm aceeași distanță între două puncte care urmează unul după altul, neîntrerupt. În clasa a VI-a vei învăța că mai există și alte numere, în afara celor naturale. Între numerele 1 și 2 mai există și alte numere despre care vei afla în anii următori. La fel, între numerele 3 și 4, 4 și 5 etc. De aceea e important să stabilim de la început o unitate de măsură pe care s-o respectăm.2. Unitatea de măsură

Pe axa numerelor, distanța dintre două puncte alăturate (consecutive) trebuie să fie aceeași. Ea se numește unitate de măsură.

Exemplu

Rigla are câteva numere șterse. Ce numere lipsesc? Așezați-le la locul potrivit!

Rigla are câteva numere șterse. Ce numere lipsesc?

Răspuns

Căutăm două numere consecutive de pe riglă; distanța dintre punctele corespunzătoare lor este unitatea de măsură. Numerele 1 și 2 sunt consecutive, deci distanța dintre punctele corespunzătoare lor este unitatea de măsură. Acum vom putea să așezăm corect numerele care lipsesc.

Completăm numerele care lipsesc pe riglă. Este important să identificăm unitatea de măsură.

Numerele naturale se află la dreapta lui 0; așezăm și noi câteva numere naturale. Sunt o infinitate, nu vom putea să le punem pe toate pe axă. Avem 0, apoi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ...

Fiecărui punct îi corespunde un număr pe axă.

Numărului 0 îi corespunde punctul O, numărului 1 îi corespunde punctul A, numărului 2 îi corespunde punctul B etc. Observăm că se păstrează aceeași distanță între puncte pe axă.

Unitatea de măsură este distanța dintre două puncte alăturate de pe axa numerelor

Încearcă și tu!

Ce număr iî corespunde punctului E? Ce literă îi corespunde numărului 0?

Ce număr îi corespunde punctului E? Dar lui G?

Ce literă îi corespunde numărului 30? Dar numărului 0?

Răspuns

Reprezentarea pe axa numerelor este aproximativă; ea ne ajută să vizualizăm (să ne imaginăm) mai ușor ordinea numerelor.

Încearcă și tu!

În tabelul de mai jos sunt date înălțimile a trei vârfuri muntoase din România.

Tabel cu vârfuri muntoase.

Completați pe axa dată numerele care indică poziția celor trei vârfuri după înălțimea lor, exprimată în metri.

Axa numerelor (din 500 în 500)

RăspunsPuteți citi și ...

Scrierea și citirea numerelor naturale în sistemul de numerație zecimal

Cifra zecilor și numărul zecilor

Formarea numerelor naturale

Descompunerea numerelor naturale în sumă de produse. Scrierea abc

Numere consecutive. Succesorul și predecesorul unui număr natural

Mai mic, mai mare, egal - compararea și ordonarea numerelor naturale