MEMORATOR

Există mitul că la matematică nu e nevoie să se înveţe. E fals.

E nevoie să învăţăm. E nevoie să rezolvăm probleme şi exerciţii. Şi pentru a putea rezolva, trebuie să ştim teoria - formule, teoreme, propoziţii, axiome.

Putem vorbi o limbă străină fără să învăţăm cuvinte în acea limbă? Sau fără să învăţăm regulile gramaticale? Matematică e ca o limbă străină - cu reguli pe care le folosim când rezolvăm probleme. Fără să ştim aceste reguli nu putem rezolva.

E adevărat că la matematică memorarea teoremelor şi a altor noţiuni teoretice se face aplicându-le. Adică nu "tocim", nu învăţăm "pe de rost". După ce aplicăm de mai multe ori o teoremă, o formulă, observăm că ea ne rămâne în memorie. Asta înseamnă să învăţăm la matematică: să înţelegem, să aplicăm ceea ce am înţeles, să rezolvăm multe exerciţii şi probleme.