Scăderea numerelor naturale fără trecere peste ordin

... fără să ne „împrumutăm”

Scăderea numerelor naturale se poate face în scris, așezând numerele unul sub altul. Dacă cifrele descăzutului sunt mai mari sau egale cu cifrele corespunzătoarele ale scăzătorului (cifra unităților descăzutului este mai mare sau egală cu cifra unităților scăzătorului, la fel pentru cifra zecilor etc.), atunci se scad unități cu unități, zeci cu zeci etc.; scăderea este fără trecere peste ordin. În acest articol ne ocupăm de acest caz.

Dacă una dintre cifrele descăzutului este mai mică decât cifra corespunzătoare a scăzătorului, atunci spunem că scăderea este cu trecere peste ordin; de exemplu, dacă cifra unităților descăzutului este mai mică decât cifra unităților scăzătorului, spunem că „trebuie să ne împrumutăm” la cifra zecilor.

Așezăm numerele unul sub altul, unități sub unități, zeci sub zeci, sute sub sute, mii sub mii etc. În dreptul descăzutului (numărul din care scădem) scriem semnul „-” (minus). Sub cele două numere desenăm o linie orizontală (culcată) care ține locul semnului „=”.

Numărul din care se scade se numește descăzut, numărul care se scade se numește scăzător, iar rezultatul scăderii se numește diferență.

Foarte important! Numerele care se scad se așează unul sub altul astfel: unități sub unități, zeci sub zeci, sute sub sute, mii sub mii, zeci de mii sub zeci de mii etc. Altfel, riscul de a greși este foarte mare.

Numerele care se scad se așează unul sub altul, astfel: unități sub unități, zeci sub zeci etc.

După ce am așezat numerele unul sub altul, începem să scădem coloană cu coloană. Se începe întotdeauna cu coloana unităților.De exemplu, să efectuăm scăderea 483 minus 251. Așezăm numerele unul sub altul, unități sub unități, zeci sub zeci, sute sub sute și desenăm linia care înseamnă „egal”.

scădem unitățile: 3 minus 1 egal cu 2; scriem 2 în coloana unităților, la rezultat.

continuăm cu zecile: 8 minus 5 egal cu 3; scriem 3 în coloana zecilor, la rezultat.

urmează coloana sutelor: 4 minus 2 egal cu 2; scriem 2 în coloana sutelor, la rezultat. Am obținut că 483 minus 251 este egal cu 232.

Calculăm 483-251=232 scădere fără trecere peste ordin

De ce calculăm așa? Să ne amintim semnificația cifrelor unui număr: avem cifra unităților, cifra zecilor, cifra sutelor etc. Să luăm cazul unui număr format din trei cifre. Cifra sutelor înseamnă câte grupe de 100 de unități se pot forma; cifra zecilor înseamnă câte grupe de câte 10 unități se pot forma cu unitățile rămase; cifra unităților înseamnă câte unități au rămas. Numărul 483 înseamnă 4 grupe de câte 100 de unități, 8 grupe de câte 10 unități și încă 3 unități. Numărul 251 înseamnă 2 grupe de câte 100 de unități, 5 grupe de câte 10 unități și încă 1 unitate (descompunerea unui număr în sute, zeci și unități).

Calculăm 483-251=232 scădere fără trecere peste ordin

Scăderea 483 minus 251 înseamnă să scădem unități cu unități, zeci cu zeci și sute cu sute. Rezultatul este 232.

Calculăm 483-251=232 scădere fără trecere peste ordin

Încearcă și tu!

Să calculăm

Calculează 6576-252=

RăspunsPuteți citi și ...

Scăderea numerelor naturale

Scăderea numerelor naturale cu trecere peste ordin