Scrierea şi citirea numerelor naturale în sistemul de numeraţie zecimal

Întrebări şi răspunsuri - varianta 1

Acest articol cuprinde răspunsurile la întrebările acestea.

1. Scrieţi cu cifre numărul

25 444

2 504

2544

25 404Explicaţie

Citim "douăzeci şi cinci de mii". Asta înseamnă că numărul are două clase, clasa unităţilor şi clasa miilor, iar clasa miilor are doar cifra zecilor de mii (cifra 2) şi pe cea a unităţilor de mii (cifra 5). Deci numărul are 5 cifre:

Continuăm să citim: "patru sute patru". Aceasta este clasa unităţilor, cifra sutelor este 4, iar cifra unităţilor este tot 4. Despre zeci nu se spune nimic, deci cifra zecilor este 0. Completăm numărul şi obţinem 25404:2. Citiţi numărul

douăzeci şi trei de mii şaizeci şi şase

două mii trei sute şaizeci şi şase

două sute treizeci şi şase

două mii trei sute şaseExplicaţie

Numărul 2 366 este format din 4 cifre. Grupăm aceste cifre câte 3, de la dreapta la stânga şi identificăm două clase: clasa unităţilor şi clasa miilor.

Clasa miilor este formată doar dintr-o singură cifră, cifra unităţilor de mii care este 2 (vom citi "două mii"). Clasa unităţilor este completă (are 3 cifre): cifra sutelor este 3 (vom citi "trei sute"), cifra zecilor este 6 (vom citi "şaizeci"), iar cifra unităţilor este 6 (vom citi "şi şase").

Deci vom citi numărul 2 366 astfel: "două mii trei sute şaizeci şi şase".

3. Precizaţi cifrele care s-au folosit pentru scrierea numărului

7, 2, 1

2, 1, 3

1, 2, 3, 7

1, 2, 7Explicaţie

Cifrele sunt simboluri (sau semne) pe care le folosim pentru a scrie numere. Ele sunt: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cu aceste cifre putem scrie orice număr natural. Numărul 72 131 (şaptezeci şi două de mii o sută treizeci şi unu) este scrie folosind cifrele 7, 2, 1, 3 şi încă o dată 1. Deci cifrele folosite pentru scrierea lui sunt 1, 2, 3 şi 7 (le-am scris în ordine crescătoare, dar pot fi enumerate în ce ordine vrem noi).

4. Precizaţi ce semnifică cifra 4 pentru numărul

cifra unităţilor

cifra zecilor

cifra sutelor

cifra unităţilor de mii

Explicaţie

Grupăm cifrele numărului 4225 câte 3, de la dreapta de la stânga, şi le aşezăm în tabelul claselor. Rezultă că cifra 4 este cifra unităţilor de mii (sau cifra miilor):5. Scrieţi cu litere numărul

zece mii cinci sute douăzeci şi şase

o mie cinci sute douăzeci şi şase

o sută de mii cinci sute douăzeci şi şase

o sută cinci mii douăzeci şi şase

Explicaţie

Numărul 10 526 este format din cinci cifre, pe care le grupăm câte trei, de la dreapta la stânga.

O regulă importantă de citire şi de scriere cu litere a unui număr este aceasta: dacă cifra zecilor este 1, atunci vom citi (scrie cu litere) numărul format de ea şi de cifra unităţilor care îi urmează (de exemplu, numărul 318 îl vom citi trei sute optsprezece şi nu "trei sute o zece şi opt").

Pentru numărul 10 526, identificăm două clase, clasa unităţilor şi clasa miilor. Clasa miilor are doar două cifre: pe cea a zecilor de mii şi pe cea a unităţilor de mii. Cifra unităţilor de mii este 1, deci vom citi şi scrie cu litere astfel: zece mii cinci sute douăzeci şi şase.

6. Pentru numărul 1 243, care este cifra miilor?

1

2

3

4

Explicaţie

Trebuie să identificăm cifra care ocupă poziţia miilor (unităţilor de mii), pentru numărul 1 243. Acesta este format din patru cifre, pe care le grupăm câte trei, de la dreapta la stânga.

Rezultă că cifra miilor este 1, pentru numărul 1 243.

7. Pentru numărul 2 143, care este numărul miilor?

1

2

21

214Explicaţie

Ni se cere să aflăm numărul miilor. Trebuie să fim atenţi să nu confundăm numărul miilor cu cifra miilor. Cifra miilor este un semn, o notaţie; numărul miilor ne arată câte grupe de o mie de unităţi se pot forma. Numărul sutelor ne arată câte grupe de câte o sută de unităţi se pot forma, numărul zecilor de mii ne arată câte grupe de câte zece mii de unităţi se pot forma etc. Este posibil ca numărul miilor să fie acelaşi cu cifra miilor în cazul unor numere, dar înţelesul lor este diferit.

Pentru a afla numărul miilor, împărţim numărul la 1000 (împărţirea cu rest). Câtul acestei împărţiri ne arată numărul miilor. Pentru numărul 2 143, aflăm numărul miilor astfel: împărţim 2 143 la 1000 şi obţinem 2 rest 143. Deci numărul miilor este 2, adică putem forma două grupe de câte o mie de unităţi.

Numărul miilor este format dintr-o singură cifră (cifra miilor) atunci când ultimul ordin, de la dreapta la stânga, este ordinul miilor.

8. Pentru numărul 2 341, care este numărul sutelor?

2

234

3

23Explicaţie

Numărul sutelor înseamnă câte grupe de o sută de unităţi se pot forma. Deci problema ne dă numărul 2 341 şi ne cere să aflăm câte grupe de o sută de unităţi putem forma.

Împărţim numărul 2 341 la 100. Câtul acestei împărţiri este 23, deci numărul sutelor este 23.

Atenţie! Nu trebuie confundat numărul sutelor cu cifra sutelor!

Pentru numerele în cazul cărora ordinul sutelor este ultimul de la dreapta la stânga, numărul sutelor este format din cifra sutelor. De exemplu, pentru numărul 407, numărul sutelor este 4 (avem 4 sute sau 4 grupe de câte o sută de unităţi), iar cifra sutelor este 4.

9. Ce sunt cifrele?

cifrele sunt numerele de la 1 la 9

cifrele sunt simbolurile 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cu ajutorul cărora putem scrie orice număr natural

cifrele sunt numereExplicaţie

Cifrele sunt simboluri cu ajutorul cărora scriem numerele. Aşa cum cu ajutorul literelor scriem orice cuvânt, cu ajutorul cifrelor scriem orice număr natural (pentru a scrie un număr real, se mai folosesc în plus şi alte simboluri).

Sunt 10 cifre: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.

10. Ce sistem de numeraţie folosim în viaţa de zi cu zi?

binar

zecimal

hexazecimal

Explicaţie

În mod obişnuit, folosim sistemul zecimal (în baza 10). El are mai multe caracteristici:

folosim 10 cifre (simboluri) pentru a scrie numerele: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9;

atunci când scriem un număr, contează poziţia cifrelor (mai spunem că acest sistem de numeraţie este poziţional);

pentru a număra mai multe obiecte, le grupăm câte zece: zece obiecte formează o zece, zece zeci formează o sută, zece sute formează o mie, zece mii formează o sută de mii etc.;

cifra 0 (zero) are rolul de a arăta că poziţia pe care o ocupă în cadrul unui număr există şi este liberă.

Sistemul binar (în baza 2) foloseşte două simboluri: 0 şi 1. El este folosit de către sistemele informatice.

Sistemul hexazecimal (în baza 16 sau sistem hexadecimal) foloseşte 16 simboluri: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F. Ca şi sistemul binar, el este folosit în domeniul informatic.