Desenăm triunghiul isoscel folosind cercurile

Mediatoarea - determinată de cercurile cu centrele în vârfurile de la baza triunghiului

  1. Desenăm un segment AB care va fi baza triunghiului isoscel.

  2. Vom desena un cerc cu raza o mai mare decât jumătate din lungimea lui AB şi cu centrul în punctul A.

  3. Vom desena încă un cerc cu raza egală cu cea a primului cerc şi cu centrul în punctul B.

  4. Observăm că cele două cercuri se intersectează în două puncte, pe care le notăm cu M şi M'.Unim aceste puncte şi obţinem mediatoarea lui AB. Orice punct de pe această mediatoare MM' este egal depărtat de A şi de B şi deci poate fi vârful unui triunghi isoscel cu baza AB. De obicei, vârful triunghiului isoscel se consideră chiar punctul M sau M'.

Dacă vom lua raza chiar lungimea segmentului AB, atunci vom obţine un triunghi echilateral, cu toate laturile egale.

Dacă raza cercurilor este egală cu jumătate din lungimea bazei AB, atunci cercurile se vor intersecta într-un singur punct, mijlocul lui AB.

Dacă raza este mai mică decât jumătate din lungimea lui AB, atunci cele două cercuri nu au puncte comune.

Astfel, dacă vrem să desenăm mediatoarea cu ajutorul cercurilor cu centrele în capetele segmentului, avem nevoie ca razele lor să fie egale şi mai mari decât jumătate din lungimea segmentului AB.Alte articole

Ce este triunghiul isoscel

Mediatoarea bazei triunghiului isoscel

Cum desenăm triunghiul isoscel

Desenăm triunghiul isoscel folosind mediatoarea bazei

Desenăm triunghiul isoscel folosind faptul că are două laturi congruente (egale)

Desenăm triunghiul isoscel folosind faptul că are două unghiuri congruente (egale)