Desenăm triunghiul isoscel folosind mediatoarea bazei

 1. Desenăm un segment care va fi baza triunghiului isoscel; notăm capetele cu literele B şi C. Putem nota cu ce litere vrem, am ales să notăm vârful triunghiului cu A şi baza să fie BC, dar nu e obligatoriu.

 2. Stabilim mijlocul segmentului BC, pe care-l notăm cu litera D.

 3. Prin punctul D ducem perpendiculara pe BC (aceasta va fi mediatoarea segmentului BC).

 4. Alegem un punct A pe această mediatoare. Punctul A va forma cu B şi C un triunghi isoscel.

 5. Unim punctul A cu B şi C şi obţinem un triunghi ABC cu două laturi egale, AB = AC. Deci triunghiul ABC este isoscel cu vârful în A.

Dacă vrem un triunghi mai "turtit", alegem punctul A mai aproape de baza BC. Dacă vrem un triunghi mai "înalt", alegem punctul A mai îndepărtat de BC.

Dacă alegem punctul A astfel încât AB = AC = BC, atunci triunghiul ABC va fi echilateral.

Dacă alegem punctul A astfel încât AB să fie perpendiculară pe AC, atunci triunghiul ABC va fi dreptunghic isoscel.

În general, dacă în problemă ni se cere se desenăm un triunghi isoscel, este bine să ne ferim să-l desenăm echilateral sau dreptunghic isoscel.Pe caietul de matematică, cu pătrăţele

Am desenat triunghiul isoscel folosind doar rigla. Dacă avem un caiet de matematică, cu pătrăţele, atunci putem desena triunghiul isoscel cu mâna liberă, fără instrumente geometrice. De exemplu:

 1. desenăm baza BC a triunghiului de 10 pătrăţele;Am ales număr par pentru că vreau ca jumătatea segmentului să fie număr întreg de pătrăţele şi astfel să pot folosi liniatura caietului atunci când voi desena perpendiculara prin mijlocul lui.

 2. îi stabilim mijlocul D cu BD = CD = 5 pătrăţele;

 3. desenăm perpendiculara dusă prin D pe BC (folosim liniatura caietului);

 4. alegem un punct A pe această perpendiculară (ne ferim să obţinem un triunghi echilateral sau dreptunghic isoscel, dacă nu ni se cere aşa ceva);

 5. unim punctul A cu B şi cu C şi obţinem triunghiul isoscel ABC cu AB = AC;

 6. ştergem elementele ajutătoare: punctul D şi perpendiculara prin D (dacă nu ni se cer în problemă).

După ce ne obişnuim să desenăm triunghiul isoscel, nu va mai fi nevoie să marcăm cu creionul mijlocul bazei, nici să desenăm mediatoarea, mai ales dacă folosim un caiet de matematică (cu pătrăţele). Va fi suficient să "vedem" cu ochii minţii aceste elemente ajutătoare. Desenăm capetele segmentului care va fi baza triunghiului, de preferat un număr par de pătrăţele (pentru a putea folosi liniatura caietului atunci când desenăm perpendiculara), stabilim mijlocul lui, fără să-l marcăm cu creionul, doar îl vedem, apoi vedem perpendiculara prin acest punct pe bază. Alegem un punct pe această perpendiculară şi-l marcăm cu creionul. Acesta va fi vârful triunghiului isoscel. Îl unim cu capetele bazei triunghiului şi obţinem un triunghi isoscel.Alte articole

Ce este triunghiul isoscel

Mediatoarea bazei triunghiului isoscel

Cum desenăm triunghiul isoscel

Desenăm triunghiul isoscel folosind mediatoarea bazei și cercurile

Desenăm triunghiul isoscel folosind faptul că are două laturi congruente (egale)

Desenăm triunghiul isoscel folosind faptul că are două unghiuri congruente (egale)